1. Phần mềm cho màng hình cảm ứng Weinview TK6070iH
Sữ dụng phiên bản Easybuilding 8000 V4.65
Download TẠI ĐÂY

Cấu hình trong Region and Language bằng cách click Control Panel – Clock, Language, Region-Region and Language

Chỉnh các tham số dưới hình sau về China

Chỉnh Region and Language phần Format về China

Chỉnh Location trong Region and Language về China

Chỉnh Adinistrative – change system locate về China

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Weinview TK6070iH và các họ TK cho Weinview nội địa China